Våre ansatte i Kidsa Vågedalen

Ingeborg
Ingeborg, d
aglig leder
 

Jeg heter Ingeborg og begynte her i Kidsa Vågedalen i august 2019 og trives godt her.
For meg er det viktigste i jobben å legge til rette for og gi rammer for opplevelsesrike, gode og trygge dager for alle i Kidsa Vågedalen.

Det jeg liker med jobben er de alle de små magiske øyeblikkene som barna og de ansatte opplever sammen. Å jobbe med barn er noe av det viktigste arbeidet som er! Ved å være anerkjennende, rause og tilstede, vil jeg at vi skal være en viktig og profesjonell samfunnsaktør som skaper gode og magiske hverdagsopplevelser for små og store hverdag!

 

Utsikten


Elisabeth

Elisabeth, pedagogisk leder 

Jeg jobber som pedagogisk leder på Utsikten. Jeg har jobbet i Kidsa Vågedalen siden høsten 2019. For meg er relasjonsbygging blant barna og de voksne på jobb viktig. Jeg har utdanning med vektlegging på natur og friluftsliv, så det å være ute sammen med barna og erfare utvikling i skog og mark er noe jeg virkelig setter stor pris på i min arbeidsdag.

Hver dag blir jeg møtt med et smil og glede av både barna og de ansatte når jeg kommer på jobb. I Kidsa Vågedalen har jeg også gode muligheter til å vokse meg faglig og personlig sammen med dyktige kollegaer.

 

default_avatar
Mona E, barnehagemedarbeider

Jeg heter Mona og har jobbet i Kidsa Vågedalen siden 2007. For meg er det viktig i jobben at jeg gir barna nærhet, trygghet, omsorg og kos.  At jeg er en voksen person som barna kan komme til om noe er leit eller vanskelig, eller de bare trenger et trygt fang å sitte på.

Det jeg liker best med jobben er å bli kjent med barna, se utviklingen  og være sammen med de i lek og moro i barnehagehverdagen.  Jeg bidrar gjerne med godt humør til barn og kollegaene mine.

 

Michelle
Michelle, barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet her i 7 år. Jeg har vært på utsikten siden høsten 2017, og trives veldig godt med de småbarna.

Jeg interesserer meg veldig for språk og musikk. Jeg syns det er viktig å være en god voksen sammen med barna for å skape ett godt grunnlag for danning og utvikling. Det gøyeste med jobben min er gleden og stoltheten barna viser ved de små mestringene de opplever.

 

 

Gulay
Gulay, barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet i Kidsa Vågedalen i 12 år. Jeg trives veldig godt i arbeidet med de minste barna. Det jeg liker best er å ha formingsaktiviteter, musikkaktiviteter.

Jeg liker også å gå på turer og gjøre gøye ting sammen med barna. Jeg er her i Kidsa Vågedalen hver dag for barna, for at de skal bli sett og hørt føle seg trygge. Hver høst gleder meg å møte de nye barna som begynner.

 

Varden

Siw
Siw Ellen, fagarbeider

Jeg har jobbet i Kidsa Vågedalen siden barnehagen åpnet i november 2004.
For meg er det viktig i jobben at jeg får være kreativ, utvikle meg faglig og tøyse og tulle med barn og voksne.

Det  jeg liker mest med jobben er alle de fantastiske barna jeg får tilbringe dagene med. Gode kolleger som gir meg glede og gode samtaler.

 

Solveig
Solveig Irene, barnehagelærer

Jeg har jobbet i Kidsa Vågedalen siden september 2013. Jeg er utdannet barnehagelærer med vekt på kunstfag.

For meg er det viktig at barn og voksne skal kjenne på gleden av å være en del av et trygt og inkluderende fellesskap hvor en kan være seg selv fullt og helt. Jeg er opptatt av trygg tilknytning og det å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. For meg er det viktig å kunne være en voksen som er større, sterkere, klokere og god.

Det jeg liker best med jobben min er at jeg får følge og ta del i barns individuelle utvikling. Å se barn oppleve mestring gir stor glede. Jeg får også tilbringe dagene mine sammen med fantastiske kollegaer som byr på humor, glede og høy faglig kompetanse.

 

Wibeche
Wibeche, 
pedagogisk leder

Jeg har jobbet her i Kidsa Vågedalen siden juni 2014. For meg er det viktig å være en trygg og nær voksen, og jeg jobber for at alle barn skal kunne bli den beste utgaven av seg selv.

Det jeg liker med jobben er å ha ulike oppgaver som gir mening for andre, og ha muligheten til å være med å gjøre en forskjell.

 

Adriana
Adriana, fagarbeider

Jeg har jobbet for Kidsa Vågedalen barnehage siden 2017. For meg er det viktig i jobben at barna får tilstrekkelig med tilsyn, slik at de blir sett og hørt og at barna opplever at jeg er der for de.
Barna har også behov for å få omsorg og trøst og trygghet og da er det viktig for meg som barne- og ungdomsarbeider å være tilgjengelig for barna. For meg er det viktig å være tilstede, og stimulere og motivere barna til videre utvikling.

Jeg liker å være sammen med barna og ha det kjekt sammen med de og finne på masse gøy og at ingen arbeidsdager er like. Det jeg synes er morsomt med jobben min er at jeg har mye glede og latter sammen med barna og at vi kan lage underholdning som eks: skuespill, samlingsstund med sang og moro, og eventyr og dikting.

 

Knausen

Forhåndsvisning av bilde
Kine, pedagogisk leder

Mitt navn er Kine og jeg er barnehagelærer på avdeling Knausen, i januar 2022 går jeg inn i stillingen som pedagogisk leder på Knausen. Jeg er utdannet barnehagelærer med vekt på kunstfag, og har en fordypning i ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagen. Jeg er også barnehagens SU representant og barnas verneombud her i Kidsa Vågedalen. Jeg er opptatt av å danne gode relasjoner med barna, foreldre og personale, og mener at dette bidrar til å skape en barnehage av god kvalitet. For meg er det også viktig at alle barn uavhengig av deres forutsetninger skal bli sett, hørt og tatt på alvor. Det beste med jobben er når jeg kan få ta i bruk fantasi og kan inspirere til ulike typer lek. Ved å være en aktiv tilstedeværende voksen kan man legge til rette for språklig samhandling, og et inkluderende miljø for alle barn.

 

Forhåndsvisning av bilde

Ida, barnehagelærer

Jeg heter Ida, og fra og med januar, er jeg den nye barnehagelæreren på Knausen!
Jeg er født og oppvokst i Nord-Norge, men studerte i Bergen ved Høgskulen på Vestlandet. Der tok jeg fordypning i kunstfagene drama, forming og musikk, og liker naturligvis å være i kreative prosesser med barna. Noe av mitt arbeid fremover vil være å ha språkgrupper med barna på mandager, og JUMP ( bevegelseslek ) på tirsdager.
På fritiden bruker jeg mye tid sammen med min samboer og vår hund Lauritz.
Jeg gleder meg kjempe mye til å bli bedre kjent med dere!»

 

Monica
Monica, barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet i Kidsa Vågedalen i 14 år. For meg er det viktig i jobben at jeg kan være kreativ og omsorgsfull.

Det jeg liker med jobben er at ingen dager er like og å få lov å ta del i så mange barn sin hverdag er utrolig givende.

 

Mikal
Mikal, barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet her i Kidsa Vågedalen siden 5 august 2019. Det som er viktig for meg er å skape glede, kreativitet og samspill mellom og sammen med barna.

Det jeg liker best med å jobbe her er det som involverer kreativitet: Tegning og maling, ute aktiviteter, lesing og å utforske ulike bøker sammen med barna på avdelingen.

 

Roten

default_avatar
Monika,
 barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet i Kidsa Vågedalen siden oktober 2017. For meg er det viktig å være tilstede for barna og ha det morsomt og ha en aktivt og lærerik tid sammen.

Det jeg liker med å jobbe her er å få være med barna og at vi lære noe nytt hver dag sammen. Jeg liker også det å møte gode kolleger med masse godt humør.

 

default_avatar
Mona O, barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet her i Kidsa Vågedalen siden barnehagen var ny i 2004. For meg er det viktig å se hvert enkelt barns behov for omsorg, trygghet og utvikling. Alle barn er unike og verdifulle.

Det jeg liker med å jobbe her er at hverdagene er fullt med humor og magiske øyeblikk. Barnelatter er gull i mine ører. Alle barn og voksne er ivaretatt og inkludert i et godt fellesskap og læringsmiljø.

 

default_avatar
Marita, pedagogisk leder

Jeg har jobbet i Kidsa Vågedalen siden barnehagen ble åpnet november 2004, med andre ord er dette en jobb og et sted jeg liker å være.

For meg er barnehagejobben er av de viktigste jobbene som blir gjort i barnas utviklingsløp. Jeg får være med på å legge grunnlaget for barnets utvikling og modning. Jeg jobber på stor avdeling og er sammen med barna fra de er to år til de skal begynne på skolen.

En av de beste tingene med jobben er at både jeg, kollegaene mine og barna på avdelingen alle kan være med på å påvirke hvordan den enkelte dagen blir. Jeg blir også møtt av gode barn som tar imot meg og andre med glede, gode ord og klemmer.

 

Ingrid, barnehagelærer

Jeg jobber som barnehagelærer på Roten. Jeg startet å jobbe i Kidsa Vågedalen høsten 2021. I tillegg til barnehagelærer utdanning har jeg tatt en mastergrad i likestilling og mangfold. For meg er et godt foreldresamarbeid viktig, samt det å jobbe for et inkluderende fellesskap i barnehagen. For meg er det å jobbe med barns utvikling et viktig og givende arbeid. Det å få være en del av barns utvikling, og se barna oppleve mestring og vennskap gir stor glede.

For meg er det viktig at både barna, foresatte og ansatte blir møtt med et smil, og at barnehagen vår skal være et trygt og godt sted å være. Kidsa Vågedalen er rikt på mangfold som gjør at jeg har gode muligheter til å utvikle min kompetanse, og utvikle meg faglig innenfor det jeg brenner for.