Om oss i KIDSA Vågedalen

KONTAKT

Daglig leder
Ingeborg Århus
Telefon: 94 00 28 40
Send e-post

ADRESSER

Postadresse
Kidsa Vågedalen

Vågedalen 12

5163 Laksevåg

Offentlig transport

Bussnummer 6 og 20 går til og fra sentrum like ved barnehagen.

Beliggenhet og nærmiljø

Barnehagen ligger sentralt til i forhold til Laksevåg Senter, industriområder på indre Laksevåg og offentlig kommunikasjon. Det er flere grunnskoler i nærheten. Vi er også heldige som har kort vei til skog og fjell der barnehagen har opparbeidet et turområde med bl.a. gapahuk i skogholtet mot Damsgårdsfjellet. Vi har flere turområder i nærmiljøet med variert vanskelighetsgrad og tilpasser turene for alle alders- og utviklingsstadier.

Vi vektlegger

Vi arbeider utfra at alle barn skal ha det trygt i barnehagen. Ved å arbeide med trygg tilknytning ønsker vi å gjøre barnet mest mulig rustet til å møte livets muligheter og utfordringer. Trygg tilknytning handler også om å hjelpe barnet med sine vanskelige følelser, samt støtte dem i utforsking og lek. Hjelp og støtte til å regulere følelser er viktig for barnets psykiske helse.

Barna våre skal få muligheten til å utforske verden i fellesskap med de ansatte og sammen skape nye erfaringer og kunnskap.

I vår barnehage har vi et rikt mangfold av språk og kulturer. Derfor er språk et naturlig satsningsområde for oss. Vi jobber med språkstimulerende tiltak både for det enkelte barn og for hele barnegruppen.

Språket har stor betydning for den følelsesmessige, sosiale og intellektuelle utviklingen. Gjennom språket kommer barna inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv. Når de er i et godt samspill, tilegner de seg språk, lærer hva språket brukes til og hvordan de skal beherske det.

Barna skal trives hos oss og kjenne at de er en del av et inkluderende fellesskap.

Alle avdelingene har hver sin turdag. Vi går på tur til andrelekeplasser, gapahuken oppi skogen eller andre turmål i nærmiljøet. God fysisk og psykisk helse er sentralt i barns utvikling, derfor er JUMP og Mat med smak viktig for oss.

JUMP handler om at vi tilrettelegger og organiserer for fysisk aktivitet hver dag.

Mat med smak har fokus på sunne næringsrike måltider, og at måltidet skal bære preg
av en inkluderende og god atmosfære.

Go Green er vårt miljøkonsept. Bærekraftig utvikling handler om å dekke de grunnleggende behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. For oss som jobber i Kidsa Vågedalen er dette et viktig perspektiv å ha med seg hver dag når vi er sammen med barna.

 Vi tilbyr

  • En veldrevet barnehage med erfarne og kompetente ansatte
  • Sentral beliggenhet midt i hjertet av Laksevåg
  • Ansatte som kan og jobber godt med språk stimulering
  • Ansatte som viser stor fleksibilitet og raushet i arbeidet sitt, med vekt på barns medvirkning
  • Ansatte som jobber godt med trygg tilknytning, COS
  • Et inkluderende leke og læringsmiljø
  • Fullkost: Frokost, sunn lønsj, varm lønsj minst en gang i uken og frukt – grønsaker hver dag

Barnehagens organisering

I Kidsa Vågedalen er det fire avdelinger: Utsikten ( 1 – 3 år), Varden (1 – 4 år), Knausen (3-6 år) og Roten (3-6 år). Det er 17 ansatte i Kidsa Vågedalen.

Kostpenger er 300 kroner per måned. Dette inkluderer lønsj hver dag, varm lønsj en dag i uken, frukt / grønsaker og melk.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat eller for å avtale et besøk.

Velkommen til oss!