Om oss i KIDSA Vågedalen

KONTAKT

Daglig leder
Ingeborg Århus
Telefon: 94 00 28 40
Send e-post

ADRESSER

Postadresse
Kidsa Vågedalen

Vågedalen 12

5163 Laksevåg

Offentlig transport

Bussnummer 16, 17 og 20 går til og fra sentrum like ved barnehagen.

Beliggenhet og nærmiljø

Barnehagen ligger sentralt til i forhold til Laksevåg Senter, industriområder på indre Laksevåg og offentlig kommunikasjon. Det er flere grunnskoler i nærheten. Vi er også heldige som har kort vei til skog og fjell der barnehagen har opparbeidet et turområde med bl.a. gapahuk i skogholtet mot Damsgårdsfjellet. Vi har flere turområder i nærmiljøet med variert vanskelighetsgrad og tilpasser turene for alle alders- og utviklingsstadier.

Vi vektlegger

Sammen med de andre Kidsa og Norlandia barnehagene er vårt arbeidssett forankret i
Kunnskap og Innovasjon. Grunnpilarene her er: Lek = læring, trygg tilknytning, realfag -estetikk og barns medvirkning.

Barna skal trives hos oss og kjenne at de er en del av et inkluderende fellesskap.

Alle avdelingene har hver sin turdag. Vi går på tur til andrelekeplasser, gapahuken oppi skogen eller andre turmål i nærmiljøet. God fysisk og psykisk helse er sentralt i barns utvikling, derfor er JUMP og Mat med smak viktig for oss.

JUMP handler om at vi tilrettelegger og organiserer for minimum 20 minutter fysisk aktivitet hver dag.

Mat med smak har fokus på sunne næringsrike måltider, og at måltidet skal bære preg
av en inkluderende og god atmosfære.

Hvert år i uke 5 har vi Quest. Dette er en markering
der vi har fokus på et område, som vi mener er viktig for barn i dag å bli kjent med.  Tema for 2022 er «Være sammen»

Go Green er vårt miljøkonsept. Bærekraftig utvikling handler om å dekke de grunnleggende behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. For oss som jobber i Kidsa Vågedalen er dette et viktig perspektiv å ha med seg hver dag når vi er sammen med barna.

I vår barnehage har vi et rikt mangfold av språk og kulturer. Derfor er språk et naturlig satsningsområde for oss. Vi jobber med språkstimulerende tiltak både for det enkelte barn og for hele barnegruppen.

Språket har stor betydning for den følelsesmessige, sosiale og intellektuelle utviklingen. Gjennom språket kommer barna inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv. Når de er i et godt samspill, tilegner de seg språk, lærer hva språket brukes til og hvordan de skal beherske det. Derfor er vårt satsningsområde språk.

 Vi tilbyr
  • En veldrevet barnehage bygget i 2004 med erfarne og kompetente ansatte
  • Sentral beliggenhet midt i hjertet av Laksevåg
  • Ansatte som kan og jobber godt med språk stimulering
  • Ansatte som viser stor fleksibilitet og raushet i arbeidet sitt, med vekt på barns medvirkning
  • Ansatte som jobber godt med trygg tilknytning, COS
  • Et inkluderende leke og læringsmiljø
  • Fullkost: Frokost, sunn lønsj, varm lønsj minst en gang i uken og frukt – grønsaker hver dag

 

Barnehagens organisering

I Kidsa Vågedalen er det fire avdelinger: Utsikten ( 1 – 3 år), Varden (1 – 4 år), Knausen (3-6 år) og Roten (3-6 år). Det er 17 ansatte i Kidsa Vågedalen.

Kostpenger er 300 kroner per måned. Dette inkluderer lønsj hver dag, varm lønsj en dag i uken, frukt / grønsaker og melk.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat eller for å avtale et besøk.

Velkommen til oss!