Toppscore for Kidsa-barnehage i Eidsvåg – her er resultatene fra årets foreldreundersøkelse

Resultatene fra fjorårets foreldreundersøkelse er nå kommet og det er flere
Norlandia-barnehager som ifølge foreldrene har fått et enda bedre tilbud. -Men selv
om høy score er en viktig kvalitetsindikator er god utvikling over tid ekstra gledelig,
sier strategi- og utviklingsdirektøy Elisabet Eggan.

I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet. Det er
frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen, men i dag velger de fleste
barnehagene i Norge å gjennomføre denne. Det er UDIR som har ansvaret for
gjennomføringen, og barnehagene som vil delta må gjennomføre undersøkelsen mellom 1.
november og 20. desember

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og
utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og
utearealer.

Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en
hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet.

Toppscore for Kidsa Eidsvåg
I Kidsa Eidsvåg er daglig leder Anders Ølberg strålende fornøyd. Barnehagen fikk
toppkarakteren 5 av foreldrene, og utviklingen har vært signifikant positiv tre år på rad. -Vi
hadde 4,7 i 2020, 4,9 i 2021 og nå fikk vi den aller beste tilbakemeldingen. Det er vi veldig
stolte av, sier Ølberg.


Ifølge barnehagelederen sitter ikke barnehagen på en godt bevart hemmelighet som
forklarer årsaken til de gode resultatene:
-Vi har en stabil og dyktig personalgruppe med høyt nærvær. Dette gir forutsigbarhet og
trygghet i barnehagehverdagen, gjør planleggingen enklere og barna blir godt kjent med de
ansatte, sier han.

I tillegg har barnehagen et bevisst forhold på å være aktive i sin kommunikasjon med
foreldrene:
-Vi bruker foreldreappen Mykid aktivt hvor vi forteller om det pedagogiske fokuset, og
informerer om barnas hverdag gjennom bilder og tekst. På den måten er vi i forkant og
unngår misforståelser og uklarheter, fortsetter han.

Utover dette er barnehagelederen kledelig ydmyk når han forklarer de fine resultatene:
-Dette er en eldre barnehage der vi ikke kan skryte av et striglet uteområde og strøkne
lokaler. Men det handler vel litt om å spille på de styrkene man har. Blant annet er
uteområdet vårt kupert og fullt av bergnabber som er fine og klatre på. Det bidrar til god
utvikling av barnas motorikk, og innbyr til spennende frilek. Dette er alle ansatte bevisste på,
vi fremsnakker det vi har fremfor å fokusere på det vi ikke har, avslutter han.

Kidsa Eidsvåg ligger i Åsane nord i Bergen, og har to avdelinger med til sammen ca 30 barn. 

Les mer om Kidsa Eidsvåg