Priser hos KIDSA Tertitten

HELDAGSPLASS

Foreldrebetalingen i 2022 følger disse satsene for en heldagsplass:

kr. 3 000 per måned fra 01.01.2023.

SØSKENMODERASJON

Denne blir beregnet automatisk:

  • For første barn betales vanlig pris
  • For barn nummer to får en 30 % søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre og flere får en 50 % søskenmoderasjon

MATPENGER

kr. 350,- pr. mnd.