Våre ansatte i Kidsa Tertitten barnehage

Daglig leder

Irene, daglig leder
Irene
Daglig leder

Irene har lang erfaring fra barnehage. Hun startet som assistent, samtidig utdannet hun seg til barnehagelærer. Etter mange som pedagogisk leder startet hun i 2016 som daglig leder. Irene har videreutdanning i både veiledning og ledelse. I tillegg er hun sertifisert til å veilede innenfor satsningsområde «trygg tilknytning», og har veiledet mange pedagoger i Kidsa barnehager. Omsorg og trygghet er hennes fanesaker, da med høyt fokus på den gode relasjonen mellom barn og voksen. Barns trivsel og utvikling betyr mye for Irene, og hun tar seg gjerne tid til en prat med barna. Hun er alltid positiv, og fokuserer på god kvalitet og utvikling i barnehagehverdagen.

Tommeliten

Linda, pedagogisk leder på Riddergården
Linda
Pedagogisk leder

Linda har vært ansatt i Kidsa Tertitten siden 2009 og har fordypning i norsk og språkutvikling. Hun er opptatt av språkstimulering gjennom lek og barnelitteratur. Hun har stort fokus på trygg tilknytning og den gode samtalen. Linda er opptatt av å skape et trygt og godt miljø for barn og voksne på Riddergården. Hun er en tydelig og trygg rollemodell i hverdagen. Hun er veiledet Cos-P (Circle of Security/ Trygghetssirkelen/ metode bygget på trygg tilknytning).

Victoria, Assisten på Tommeliten
Victoria
Assistent (permisjon vår 2022 – høst 2022)

Victoria begynte i barnehagen i 2013 og er en livlig dame som sprer mye glede. Hun er opptatt av at barna skal kose seg i barnehagen og fokuserer på trygg tilknytning og barns medvirkning. Hun er flink til å engasjere barn i sang og lek, både på norsk, engelsk og twi.  Hun tar med seg mye av kulturen sin fra Ghana og deler med oss i barnehagen.

Katrine, Barne- og ungdomsarbeider på Tommeliten
Katrine
Barne- og ungdomsarbeider

Katrine har jobbet i Kidsa Tertitten siden 2018. Hun er kreativ og flink til å tilrettelegge for og lage nye og spennende lekemiljø til barna. Katrine er opptatt av at alle barna skal ha det bra og hun bidrar til en aktiv hverdag hos de yngste. Videre er Katrine også interessert i digitale verktøy vi benytter oss av i barnehagen, og poster ofte ut både på Mykid og Instagram.

Stine

Assistent

Riddergården

Sarah, barnehagelærer på Riddergården
Sarah 
Barnehagelærer (permisjon vår 2022 – høst 2022)

Sarah har vært ansatt i Kidsa Tertitten siden 2017. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk, pedagogisk ledelse og trygg tilknytning. Sarah er opptatt av at barna får ta del i veien fra ulike råvarer til måltid og står for mye av mat- og middagslaging sammen med barna på avdelingen. Sarah er opptatt av dokumentasjon gjennom digitale verktøy som Instagram og MyKid, for å synliggjøre vårt arbeid til foreldre på avdelingen. Hun  har også blitt veiledet i Cos-P (Circle of Security/ Trygghetssirkelen/ metode bygget på trygg tilknytning).

Astrid, barne- og ungdomsarbeider på Riddergården
Astrid
Barne- og ungdomsarbeider

Astrid har vært ansatt i Kidsa Tertitten siden 1994. Hun liker blant annet å reparere, snekre, skru og sy. Astrid har stor interesse for egendyrket mat og tar gjerne med barna i grønnsakshagen i barnehagen for å dyrke grønnsaker. Astrid verdsetter sang og musikk i hverdagen og barna gleder seg hver gang hun tar frem gitar og andre instrumenter i musikkstund.

Marianne, barnehagelærer på Soriamoria
Marianne
Pedagogisk leder

Marianne fullførte sin barnehagelærer utdannelse i 2009, og har jobbet som pedagogisk leder i to andre barnehager før hun kom til Kidsa Tertitten i 2018. Hun har fordypning i flerkulturell pedagogikk hvor studiested var Nicaragua i Mellom-Amerika, der hun også var i praksis. Denne erfaringen gjør at hun kan relatere til barn som har et annet morsmål, da hun ikke kunne spansk og barna ikke kunne engelsk. Hun brenner for sunn mat inn i barnehagen og å skape bevegelsesglede hos barn. Hun er derfor en aktiv bidragsyter til arbeidet med “Mat med smak” og barnehagens ambassadør for “JUMP” som tar utgangspunkt i bevegelseslek. Videre er hun veiledet i COS-P (Circle of Security/ Trygghetssirkelen/ metode bygget på trygg tilknytning).

Soria Moria

Linda, pedagogisk leder på Soriamoria.jpg
Linda

pedagogisk leder

Linda har lang fartstid i Kidsa Tertitten, og har jobbet som pedagogisk leder siden 1988. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer i 1987 og har også ett års utdannelse innen tegning form og farge. I tillegg har hun videreutdanning i veiledning og er øvingslærer for barnehagelærer-studenter ved NLA. Linda har blitt kurset i COS-P (Circle of Security/ Trygghetssirkelen/ metode bygget på trygg tilknytning) som hun har jobbet etter i mange år. Hun har stor interesse for natur og kan mye om planter og dyr. Hun samler på alt som kan gi næring til kreativ lek, og er opptatt av at barna skal få oppleve en allsidig barnehagehverdag.

Tina, assistent og fast vikar
Tina

Assistent og fast vikar

Tina er fast vikar i barnehagen og har jobbet her siden 2017. Hun tar barnehagelærerutdanningen på NLA, men har fortiden en pause i studiet, og skal jobbe som vikar hos oss i den perioden. Tina er opptatt av trygg tilknytning og ønsker at barna skal ha en sunn og aktiv hverdag. Hun er kreativ og oppfinnsom og bruker dette aktivt i barnehagen. Hun synes det er kjekt å skape sammen med barna, det kan være alt fra et maleri til prosjektarbeid

Celine

Barnehagelærer