Barnehagelærer 100% vikariat i Kidsa Erleveien

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Våre verdier er Kompetente og nyskapende med et stort hjerte til det beste for barnet.

Kidsa Erleveien har sentral beliggenhet like i nærheten av Landåstorget i Årstad bydel. Barnehagen ligger i tettbebygd strøk med lett tilkomst og gode bussforbindelser fra nord og sør, samt kort avstand til bybanen ved Sletten senter.

Barnehagen er mellomstor med 4 avdelinger og vel 70 barn. Barnas leke og oppholdsrom er store med god takhøyde, mye naturlig lys og er tilpasset aktivitet og lek for barn i alle aldre. Barnehagen benytter aktivt vår lekeplass, parker og naturområder i nærmiljøet.

I Kidsa Erleveien kommer trygg tilknytning alltid først. Vi vektlegger bærekraftig utvikling gjennom våre konsepter Gogreen, Mat med Smak, Impande og Jump. Vi samarbeideider med Landås Menighets Eldresenter (LME) og Bærekraftig Liv på Landås om en egen takhage ved eldresenteret hvor vi dyrker mat. Vi er Livsgledebarnehage og samarbeider med brukerne ved LME. Vi sprer livsglede ved å besøke hverandre og dele opplevelser sammen. Et bærekraftig samfunn gjennom et inkluderende fellesskap vektes høyt hos oss. Vi jobber hver dag for at barna skal oppleve seg som et verdifullt medlem av et raust og anerkjennende fellesskap dannet på deres premisser.

 Kvalifikasjoner:

 • Utdannet barnehagelærer
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Kunnskap, kompetanse og interesse knyttet til barnehagens profil

 

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og utvikle det pedagogiske innholdet i barnehagen
 • Skal i samarbeid med pedagogiske ledere ha ansvar for planarbeidet og at planene blir gjennomført i tråd med Lov om barnehager, Rammeplan, Kidsa Barnehagers strategi og verdigrunnlag samt kommunens retningslinjer
 • Ansvar for et godt og utviklende foreldresamarbeid
 • Ansvar for gjennomføring av nødvendige pedagogiske endringsprosesser
 • Skal bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø, samt ansvar for å ivareta og videreutvikle Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet i barnehagen
 • Pliktig å rapportere om og iverksette strakstiltak dersom det avdekkes risikoelementer knyttet til barnas helse og sikkerhet

 

Vi søker deg som:

 • Evner å begeistre, skape engasjement og felleskap
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne
 • Evner å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis
 • Ønsker å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig i et travelt arbeidsmiljø
 • Er profesjonell i yrkesutøvelsen av samfunnsmandatet – på barnas premisser!

 

Vi kan tilby:

 • Et stort faglig miljø med mye kunnskap og erfaring
 • Et arbeidsmiljø med god atmosfære, humor og glede
 • Tett samarbeid med pedagogisk leder
 • Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte
 • Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehage og barnehageorganisasjon
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL
 • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver

 

Varighet:

To vikariat:

1: Fra 13.02.2023 til 31.12.2023

2: Fra 17.04.2023 til 07.07.2024

 

For mer informasjon kontakt:

Aina Kristin Thunestvedt

Daglig leder Kidsa Erleveien

Telefon: 40443113

Søknad sendes innen 27.11.2022 per e-post til:

erleveien@kidsabarnehager.no