Vikariat 50% som barnehagemedarbeider i Kidsa Haukedalen

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker,
behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

 

Vikariat 50% stilling som barnehagemedarbeider Kidsa Haukedalen

Kidsa Haukedalen ligger nesten øverst i Haukedalen hvor vi har fine tur og skogsområder rundt oss.  Barnehagen har et stort uteområde med mye natur som både utfordrer og gir muligheter til barnas lek. I Kidsa Haukedalen er det 90 barn fordelt på 5 avdelinger, hvor to grupper er med barn 1-2 år, en gruppe med barn 2-3 år og to grupper hvor barna er 3-6 år. I Kidsa Haukedalen møter barna voksne som opplever det meningsfullt å jobbe med barn og som gir dem trygghet og utfordringer -på barnas premisser. Vi søker en barnehagemedarbeider som ønsker å bidra til dette meningsfulle og viktige arbeidet.

 

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna.
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Bidra ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

Vi søker deg som:

 

 • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna
 • Setter lekens egenverdi i fokus
 • Har pågangsmot og er løsningsorientert
 • Reflekterer over egen rolle og er bevisst ditt eget bidrag
 • Ser det enkelte barn
 • Viser faglig styrke og interesse for å lære mer
 • Gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
 • Viser glede, entusiasme og raushet
 • Er fleksibel og endringsvillig


Vi kan tilby:

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling,
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

 

Stillingens tittel: Barnehagemedarbeider
Stillingsstørrelse: 50%
Varighet: snarest 1.1.23 – 30.06.23

 

Godkjent politiattest må fremlegges før ansettelse, jf. Barnehageloven §30.

 

For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med

Daglig leder Inger Marie Bøe tlf. 92 29 51 57

Søknad med CV sendes pr. epost til: inger.marie.boe@kidsabarnehager.no

Søknadsfrist: snarest