Vikariat 100% stilling som barnehagelærer i Kidsa Øvsttun

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

Vikariat 100% STILLING SOM BARNEHAGELÆRER I KIDSA ØVSTTUN

Kidsa Øvsttun ligger 5 min fra bybanestoppet i Skjoldskiftet, stoppet etter Nesttun Senter. I vårt nærmiljø er det fremdeles noen” hundremeter skoger” og de benytter vi flittig i hverdagen.

Kidsa Øvsttun – veiviser til det gode liv under åpen himmel

Kidsa Øvsttun har lange tradisjoner med friluftsliv. Mange års fokus på hva vi gjør sammen med barna i naturen og hvorfor vi gjør det, fører til en kompetent og engasjert personalgruppe.

Vi er veivisere i friluftsliv og gir det enkelte barn kjennskap og kunnskap til naturen. Veien er målet.

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærer
 • Erfaring med de yngste barna i barnehagen
 • Kjennskap og kunnskap om friluftsliv
 • Tydelig voksen, både for barn og voksne
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Evne til å begeistre, skape engasjement og felleskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Høy serviceinnstilling
 • Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø
 • Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis
 • Er anerkjennende, raus og tilstede i samspill med barn, foreldre og kollegaer

Vi tilbyr:

 • Positivt og inkluderende arbeidsmiljø med kunnskap og erfaring
 • Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte.
 • Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL
 • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver

 

 

Stillingens tittel: Barnehagelærer

Stillingsstørrelse: 100%

Varighet: 03.01.19 – 10.09.19 (inkludert 4 uker ferie) Tiltredelse: 03.01.19

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt:

Anne Elin Teigland, daglig leder 55 10 07 80/918 37 779

Søknaden skal sendes pr. epost til: anne.teigland@kidsabarnehager.no

Søknadsfrist: 02.11.18