Vikariat 100% pedagogisk leder i Kidsa Brønndalen, fra 01.11.2022 – 31.09.23, med mulighet for forlengelse

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Kidsa Brønndalen ligger flott plassert på toppen av Brønndalen med nydelig natur rundt oss. Vi er brennende opptatt av språk, lek og friluftsliv.

Kvalifikasjonskrav:

3 årig utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende som innfrir kravene i Lov om barnehager.

Ønskelig: Ledererfaring.

Hovedansvarsområder:

Ansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og utvikle det pedagogiske innholdet i barnehagen.

Inngår i barnehagens lederteam.

Ansvar for at det pedagogiske arbeidet følger Lov om barnehager, Rammeplan, selskapets overord strategi og verdigrunnlag samt kommunens retningslinjer.

Skal iverksette og lede det pedagogiske arbeidet på aktuell avdeling.

Skal bidra til at barnehagen som helhet fungerer optimalt; best mulig utnyttelse barnehagens personalressurser, utligne eventuelle kvalitetsforskjeller mellom avdelingene.

Sikre og utvikle et godt foreldresamarbeid.

Utvikle et godt samarbeid med eksterne instanser som PP-tjenesten, helsestasjon, barnevernstjenesten, skole og andre som er involvert i arbeid med barna.

Ta initiativ til, samt gjennomføre nødvendige pedagogiske endringsprosesser.

Skal bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø, samt medansvar for å ivareta og videreutvikle Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet i barnehagen.

 

Vi søker deg som:

Er utdannet barnehagelærer.

Har erfaring fra barnehage.

Har gode datakunnskaper.

Har vilje og evne til å gjennomføre pedagogiske endringsprosesser.

Har evne og vilje til å begeistre, skape engasjement og fellesskap.

Har et sterkt ønske om å gi barn, foreldre og personal gode og magiske hverdagsopplevelser. Vi kan tilby:

Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling.

Utvikling av egen kompetanse.

Handlingsrom innenfor fastsatte rammer.

Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.

Konkurransedyktige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger (PBL).

En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver.

Engasjerte og aktive kollegaer, som er opptatt av å være til stede -på barnas premisser.

Har du lyst til å bli vår nye kollega?

For mer informasjon kontakt oss gjerne: Kristin Kongsbakk, telefon: 93434153

Søknadsfrist: 15.09.2022

Send søknad per e-post til: Kristin.kongsbakk@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig fra 01.011.2022

Med livslang lyst til lek og læring