Vikariat 100% stilling barnehagelærer Kidsa Haukedalen

Kidsa Haukedalen ligger nesten øverst i Haukedalen hvor vi har fine tur og skogsområder rundt oss.  Barnehagen har et stort uteområde med mye natur som både utfordrer og gir muligheter til barnas lek. Fra august er det 88 barn fordelt på 5 primærgrupper, hvor to grupper er med barn 1-3 år og tre grupper hvor barna er 2-6 år. I Kidsa Haukedalen møter barna voksne som opplever det meningsfullt å jobbe med barn og de voksne gir dem utfordringer -på barnas premisser. Barna er ressurser i vår barnehage. De er en del av et demokrati hvor de opplever å virke på- og virke med på egen hverdag.

Vi søker en barnehagelærer som ønsker å bidra til dette meningsfulle og viktige arbeidet.

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærer
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Interesse for realfag og bærekraftig utvikling

Personlige egenskaper:

 • Ønske om å være en trygg barnehageansatt for barna. Jobber etter COS-modellen
 • Evne til å begeistre, skape engasjement og fellesskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Serviceinnstilt, profesjonell og ansvarlig
 • Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø
 • Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis
 • Anerkjennende, Raus og Tilstede.

Vi tilbyr:

 • En veldreven barnehage med et stabilt, erfarent og kompetent personale
 • Et arbeidsmiljø med en god atmosfære, humor og glede
 • Å være med på å videreutvikle barnehagenes pedagogiske arbeid
 • Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte
 • Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL
 • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver

 

Stillingens tittel: Barnehagelærer
Stillingsstørrelse: 100%
Varighet: 01.11.2019- 14.02.2020

 

Godkjent politiattest må fremlegges før ansettelse, jf. Barnehageloven §19.

For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med

Daglig leder Inger Marie Bøe tlf. 92 29 51 57

Søknad med CV sendes pr. epost til: inger.marie.boe@kidsabarnehager.no

Søknadsfrist: 01.11.2019