Vikariat 100% barnehagemedarbeider i Kidsa Vågedalen

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Kvalifikasjoner:

• Tydelig, engasjert voksen sammen med barn, foreldre og ansatte
• Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
• Bidra til et godt psykososialt miljø i barnehagen
• Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
• Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
• Tålmodig og strukturert

Vi søker deg som :

• Har evne til å begeistre, skape engasjement og felleskap
• Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
• Har høy serviceinnstilling
• Kan jobbe etter Kidsa barnehager sine verdier; anerkjennende, raus og til stede.
• Har motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:

• Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
• Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
• Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
• Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
• Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 • For mer informasjon kontakt:
  Ingeborg Århus
  Daglig leder i Kidsa Vågedalen

  Telefon: 940 02 840
 • Stillingen er ledig fra 1. august til og med 01.03.2023 med mulighet for forlengelse.
  Søknad sendes 13 mai per e-post til: 
  ingeborg.arhus@kidsabarnehager.no