Vikariat 100% barnehagelærer Kidsa Ospeli

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Ospeli ligger i naturskjønne omgivelser i Fyllingsdalen ved foten av Løvstakken med skogen som nærmeste nabo. Skogen rundt barnehagen er en stor og viktig del av vårt utemiljø.  Vi har fokus på trygg tilknytning, GoGreen og bærekraftig utvikling, Mat med Smak og uteliv. I år jobber barnehagen med utviklingsprosjektet «Fra jord til bord», hvor barns medvirkning og undring står sentralt. Vi søker en barnehagelærer med kunnskap på disse områder. Gjennom kunnskap og innovasjon ønsker vi at barna skal bli mer nysgjerrige, utforskende og idéskapende.

Vi søker deg som:

 • har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende
 • har evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • er proaktiv med gjennomføringsevne
 • kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • har god helse til å kunne være i aktivitet i et høyt tempo

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til et godt psykososialt miljø
 • Ansvar for at personalet på avdelingen/basen fungerer som et team
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

Vi kan tilby:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

For mer informasjon kontakt:
Irene Sellevåg, daglig leder i Kidsa Ospeli

telefon: 40443080

Søknad sendes innen 01.12.2020 per e-post til:  irene.ellen.sellevag@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig 1.1.2021 – 21.3.2021