Vikarer til Kidsa Team Fyllingsdalen: 10% fast stilling, 100% svangerskapsvikariat og ringevikarer

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.
Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

Vi søker barnehageassistenter til 10% fast stilling, 100% svangerskapsvikariat og ringevikarer 
Kidsa Team Fyllingsdalen består av Kidsa Varden, Kidsa Ospeli, Kidsa Løvåsbakken og Kidsa Allestadhaugen. Vi er opptatt av at barna skal være trygge, og trives i et inkluderende fellesskap i det de kommer inn til oss. Kidsa barnehager er med på å skape morgendagens helter. Derfor er vårt konsept kunnskap og innovasjon viktig. Utfra dette jobber vi med hele barnet. Lek og læring går hånd i hånd. Vi jobber med Go Green (bærekraftig utvikling) Mat med smak (pedagogiske måltid) og Jump (fysisk aktivitet hver dag). I vår pedagogiske praksis er vi opptatt av: lek og læring, tilknytning, språk og barns medvirkning.

Kvalifikasjoner:
Grunnleggende datakunnskaper
Erfaring fra arbeid i barnehage, vil bli prioritert

Personlige egenskaper:
Evne til å begeistre, ta ansvar og skape engasjement og felleskap
Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
Høy serviceinnstilling
Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø
Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis
Evne til å se enkelt barn på lik linje med hele grupper
Ha et unikt blikk for barnas beste!

Vi tilbyr:
Et engasjert, humørfylt kvalitetsbevisst personale som er opptatt av å gi barna det beste grunnlaget for en trygg og god utvikling på alle områder
Vårt satsningsområde er språk i et inkluderende fellesskap
Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte.
Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon
Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL
En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver

Stillingens tittel: Assistent
Stillingsstørrelse: 10% fast i Kidsa varden, 100% svangerskapsvikariat i Kidsa Ospeli, Ringevikarer i Kidsa Allestadhaugen
Tiltredelse: Snarest

For ytterligere informasjon om stillingen: martine.johansen@kidsabarnehager.no, Tlf: 92491585

Søknaden skal sendes pr. epost til: martine.johansen@kidsabarnehager.no
Søknadsfrist: 15.02.2020