Kidsa Ladegården, Pedagogisk leder fra 1.09.21

Fast 100 % stilling som pedagogisk leder i Kidsa Ladegården.

Vi er en urban frilufts barnehage – med en barnehage beliggende «midt i smørøyet» i Sandviken. Vi har gangavstand til skog, fjell og sjø.

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker,
behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til et godt psykososialt miljø
 • Ansvar for at personalet på avdelingen/basen fungerer som et team
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

 

Vi søker deg som:

Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende

 • Evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Har gode samarbeids egenskaper
 • Viser glede, entusiasme og raushet
 • Er fysisk og psykisk til stede

 Vi kan tilby:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

For mer informasjon kontakt:
Elin Vik
Daglig leder i Kidsa Ladegården

telefon: 40469660

Søknad sendes innen 18.06.21 per e-post til:

elin.vik@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig fra 01.09.21 – mulig tidligere