Ledig stilling som barnehagelærer i Kidsa Allestadhaugen – 100% vikariat

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling av høy kvalitet. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

I Kidsa Allestadhaugen har vi ledig stilling som barnehagelærer. Stillingen er et svangerskapsvikariat frem til 12. mai 2023. Oppstart 1. september 2022.

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til et godt psykososialt miljø
 • Ansvar for at personalet på avdelingen/basen fungerer som et team
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Kundeorientert
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Medansvar for spesialpedagogisk arbeid

Vi søker deg som:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Har interesse for friluftsliv
 • Har erfaring og kunnskap om spesialpedagogikk
 • Kan jobbe etter Kidsa barnehager sine verdier; anerkjennende, raus og til stede.

Vi kan tilby:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

For mer informasjon kontakt:
Martine Isdahl Johansen
Daglig leder i Kidsa Allestadhaugen og Kidsa Varden
Telefon: 930 43 117

Søknad sendes innen 16. august 2022 per e-post til: martine.johansen@kidsabarnehager.no

Godkjent politiattest må fremlegges før ansettelse, jf. Barnehageloven §30.

Stillingen er ledig fra 1. september, 2022 og frem til 12. mai 2023