Ledig fast stilling som pedagogisk leder i Kidsa Festtangen

Kidsa Festtangen ligger like ved Festtangen småbåthavn, midt mellom Ytre og Indre Arna. Barnehagen har en egen strandsone og båt som brukes til turer og transport. Maritime aktiviteter er derfor en viktig del av barnehagens pedagogiske innhold.

Barnehagen har om lag 80 barn fordelt på 6 primærgrupper. Bygget er delt inn i ulike tema – og fellesrom. Vi har fokus på trygg tilknytning og et godt leke – og læringsmiljø for alle barn. Barn medvirkning, humor og glede er en viktig del av hverdagen. Vi har fokus på en bærekraftig fremtid gjennom prosjekter som Go Green og Mat med Smak. Vi legger stor vekt på fysisk aktivitet i hverdagen gjennom aktiviteter knyttet opp mot prosjektet Jump.

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til et godt psykososialt miljø
 • Ansvar for at personalet på avdelingen/basen fungerer som et team
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

Vi søker deg som:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Hargodesamarbeidsegenskaper
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra barnehage

Vi kan tilby:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

For mer informasjon kontakt:

Sidsel Bjørge Låstad
Daglig leder i Kidsa Festtangen
telefon: 45 39 00 82

Søknad sendes innen 14.06.21 per e-post til: 

sidsel.lastad@kidsabarnehager.no

festtangen@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig snarlig eller etter avtale