Daglig leder i Kidsa Allestadhaugen og Kidsa Varden

Kidsa Allestadhaugen og Kidsa Varden og er to barnehager som begge har spennende satsinger på barns leke- og læringsmiljø, og har høy kompetanse og mange verktøy for å sikre barn trygg tilknytning. Det er 150% daglig lederstilling knyttet til disse to barnehagene og de driftes sammen.
Barnehagene scorer godt på brukerundersøkelsene og ligger i et område der rekruttering av barn så langt har vært lett.
Barnehagene jobber i team med to andre barnehager i Fyllingsdalen.
Teamene samarbeider om kvalitet og utvikling innenfor pedagogikk, HR, marked og økonomi.

Vi har følgende stilling ledig: Daglig leder
Fast stilling 100 % fra 02.01.20

Hovedansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for kvalitet i barnehagen i henhold til konsernets kvalitets- og miljøpolicy
 • Overordnet ansvar for drift og videreutvikling av egen barnehage, i tråd med Kidsas overordnete strategi.
 • Resultatansvar
 • Overordnet pedagogisk lederansvar i egen barnehage
 • Overordnet personalansvar
 • Bidra og medvirke i Kidsas endrings -og strategiprosesser.
 • Kunde- og markedsorientert

 

Vi søker en ambisiøs og strukturert leder som har erfaring fra endring- og omstillingsarbeid:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Økonomiforståelse
 • Engasjement for mat og miljø
 • Er proaktiv og løsningsorientert, med gjennomføringsevne
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Omsetter strategi til lokale forhold
 • Er motivator og støttespiller for medarbeiderne i endringsprosesser
 • Har gode samarbeidsegenskaper

 

Vi kan tilby:

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Stort handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier
 • Sterk intern Kidsakultur
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige pensjon- og forsikringsordninger

 

For mer informasjon kontakt:
Irmelin Vatshelle
Områdeleder sør
Telefon: 45 50 36 85

Inger Marie Guddal Einan
Daglig leder Kidsa konsern
Telefon: 92 28 93 64

 

Søknad sendes innen 11.11.2019

E-post: irmelin.vatshelle@kidsabarnehager.no