Fast stilling som pedagogisk leder i Kidsa Allestadhaugen

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Allestadhaugen ligger i et rolig boligområde nær Varden Idrettspark. Vi har et flott og solfylt uteområde med store grøntarealer. Nærmiljøet byr på fine lekeområder i fantastisk natur og terreng tilpasset alle aldersgrupper. Barnehagen har gåavstand til Varden skole, Varden Idrettspark med Framohallen og fotballbaner, Oasen senter med bibliotek og andre kulturarenaer. Samt vi har busstopp for linje 4 like utenfor porten når vi skal på lengre turer.
Barnehagen har 61 barn, fordelt på 4 avdelinger. Vi har fokus på trygg tilknytning og et godt leke- og læringsmiljø for alle barn. Barn medvirkning, humor og glede er viktig i barnehagehverdagen. Vi har fokus på en bærekraftig fremtid gjennom prosjektene GoGreen og Mat Med Smak, og organisert fysisk aktivitet gjennom prosjektet Kidsa Jump.

Vi har ledig en 100% fast stilling som pedagogisk leder fra 30 oktober 2020.

Hovedansvarsområder:
• Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
• Bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø for barn og ansatte
• Ansvar for at personalet på avdelingen/basen fungerer som et team
• Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
• Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
• Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
• Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
• Kundeorientert

Vi søker deg som:
• Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende
• Ledererfaring er ønskelig, men ikke et krav
• Praksisveileder
• Evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
• Er proaktiv med gjennomføringsevne
• Er selvstendig, og kan håndtere flere oppgaver samtidig
• Har gode samarbeidsegenskaper

Vi kan tilby:
• Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
• Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
• Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
• Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
• Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

For ytterligere informasjon om stillingen:
Kontakt daglig leder Martine I. Johansen på telefon: 9304 3117

Søknaden skal sendes pr. epost til:
martine.johansen@kidsabarnehager.no

Søknadsfrist:
20. september 2020