Fast stilling som assistent/barnehagemedarbeider 100% i Kidsa Øvsttun friluftsbarnehage

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker,
behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å gi et godt tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna.
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Bidra ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen.
 • Kundeorientert

Vi søker deg som:

 • Har kjennskap og kunnskap om friluftsliv
 • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna
 • Setter lekens egenverdi i fokus
 • Har pågangsmot og er løsningsorientert
 • Reflektert over egen rolle og er bevisst ditt eget bidrag
 • Ser det enkelte barn
 • Viser faglig styrke og interesse for å lære
 • Gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
 • Viser glede, entusiasme og raushet

  Vi kan tilby:

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling,
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger


For mer informasjon kontakt:
Anne Elin Teigland
Daglig leder
Telefon: 55 10 07 80/918 37 779

 

Søknad med CV sendes innen 10.05.23 pr. e-post til: anne.teigland@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig fra 31.07.2023