Fast 90% barnehagelærer Kidsa Varden.

 

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

 

Fast 90% barnehagelærer Kidsa Varden.

Kidsa Varden ligger sentralt i Fyllingsdalen, ved Varden skole, med et flott naturområde tett på. Vi har en stor utelekeplass der deler av området er naturtomt med skog og ulendt terreng. Vi er 50 barn fordelt på tre avdelinger, med egen avdeling for de aller yngste barna. Hos oss står leken i sentrum og lekens egenverdi skal anerkjennes. Den voksne skal være engasjert og aktivt deltakende i barnas lek, og være varm og tilstede i møte med barna. Vi har fokus på trygg tilknytning og  utvikling av et inspirerende leke -og læringsmiljø. Vi har i 2019 et særlig fokus og miljøkonseptet en bærekraftig fremtid – GoGreen og Mat med Smak, og søker en barnehagelærer med erfaring og kunnskap på disse områdene.

Kidsa Varden søker deg med:

 • Barnehagelærerutdanning
 • Evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk prosjekter
 • Evne til å begeistre, skape engasjement og fellesskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø
 • Engasjement for mat og miljø
 • Er proaktiv og løsningsorientert
 • Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis
 • Anerkjennende, raus og tilstede.
 • Høy serviceinnstilling
 • Gode datakunnskaper

 

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold og arbeid
 • Bidra til et godt psykososialt miljø
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage – hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Tilegne deg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Bruke våre digitale verktøy

 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med mye kompetanse, positivitet og evnen til å dra lasset sammen
 • Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte
 • Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL
 • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver

 

Stillingens tittel: barnehagelærer
Stillingsstørrelse: 90%
Varighet: Fast

Tiltredelse: 01.02.2020

For ytterligere informasjon om stillingen:

Ta kontakt med daglig leder Trine Skarstein Dalland på tlf. 99 23 04 79

Det vil bli krevd politiattest ved ansettelse jfr barnehagelovens §19
Søknaden skal sendes pr. epost til: trine.dalland@kidsabarnehager.no

Søknaden merkes: barnehagelærer
Søknadsfrist: 29.november 2019