Fast 80% Barnehagemedarbeider/assistent Kidsa Løvåsbakken

Vårt mål er at alle barn skal ha et likeverdig tilbud og gå i en høykvalitetsbarnehage. Vi har fokus på kvalitet i relasjonen barn-voksen, barns medvirkning og et inkluderende lek- og læringsmiljø for alle barn. Våre innsatsområder er GoGreen, Mat med Smak og Jump. Vi søker en barnehagelærer med erfaring og kunnskap på disse områdene. Gjennom Kunnskap & Innovasjon ønsker vi at barna skal bli mer nysgjerrige, utforskende og idéskapende.

Vi søker deg som:

 • Har erfaring fra barnehage
 • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna
 • Setter lekens egenverdi i fokus
 • Har pågangsmot og er løsningsorientert
 • Reflekterer over egen rolle og er bevisst ditt eget bidrag
 • Ser det enkelte barn
 • Viser faglig styrke og interesse for å lære mer
 • Gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
 • Viser glede, entusiasme og raushet

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna.
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Bidra ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

Vi kan tilby:

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling,
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

Stillingen er 80%, og vil være 4 arbeidsdager pr. uke

For mer informasjon kontakt:
Irene Sellevåg
Daglig leder i Kidsa Løvåsbakken
Telefon: 97098832

Søknad sendes snarest per e-post til: irene.ellen.sellevag@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig fra 11.desember 2023

Søknadsfrist 13.11.23