2 ledig assistentstillinger i Kidsa Inndalen, 100 % og 70 % fast

Kidsa Inndalen er en urban 2 avdeling nærmiljø barnehage. Vi er en engasjert gjeng ansatte, som er opptatt å gi barna en barnehagehverdag med omsorg, lek og læring.
Barnas egen lek skal ha gode vilkår i Kidsa Inndalen, hvor personalet bidrar til trygg tilknytning, glede og kreativitet hos barna.

 

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å tilrettelegge ett pedagogisk tilbud til barna i tråd med barnehageloven og Rammeplanen.
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis. Her under digitale verktøy, musikk og drama.
 • Bidra til planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle vårt HMS system

Vi søker deg som:

 • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna og har kunnskap om lekens verdi.
 • Har pågangsmot og er løsningsorientert
 • Reflekterer over egen rolle og er bevisst din egen framtoning.
 • Ser det enkelte barn.
 • Viser faglig styrke og interesse for å lære mer.
 • Gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter.
 • Viser glede, entusiasme og raushet-
 • Har interesse av kreative fag.
 • God muntlig formidlingsevne.

Vi kan tilby:

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling.
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

For mer informasjon kontakt daglig leder:
Frode Fjeldberg
Tlf.: 404 43 150

Send søknad til:
frode.fjeldberg@kidsabarnehager.no

Søknadsfrist: 29.11.2019

Stilling ledig fra: 1.1.2020