Fast 100 % assistentstilling i Kidsa Inndalen fra 14. desember 2018 (endret prosentstilling)

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til Kidsa er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser. 

Kidsa Inndalen ligger sentralt på Minde og er organisert med 2 avdelinger. En avdeling

for 1–3 år og en avdeling for 3–6 år. I vår barnehage skal personalet bidra til at barna får forståelse for felles verdier og normer og vi skal fremme samhold og solidaritet.

Personalet jobber kontinuerlig med de voksnes evne til å inngå i positive, sensitive samspill med barna og evnen til å forstå deres behov.

Les mer om oss i vår Årsplan som ligger på www.kidsabarnehager.no

Kvalifikasjoner:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Viser engasjement og setter barn i fokus
 • Er anerkjennende, raus og til stede i samspill med barn, foreldre og kollegaer
 • Har god fysisk helse, være stabil og like å jobbe i et travelt miljø
 • Evne til å reflektere over egen praksis
 • Har erfaring fra barnehage
 • Kjenner til Rammeplan for barnehagen

 

Vi tilbyr:

 • Et godt kollegaskap med mye kunnskap og erfaring
 • Mye humor og glede i hverdagen
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjon- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL

 

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Johan Johnsson 404 43 150.

Søknaden sendes på mail til inndalen@kidsabarnehager.no

 

Søknadsfrist: 7. desember 2018 NB! Kort frist.