Fast 100% Assistent Kidsa Øvsttun friluftsbarnehage

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

EN FAST 100% STILLINGER SOM ASSISTENT I KIDSA ØVSTTUN FRILUFTSBARNEHAGE
Kidsa Øvsttun ligger 5 min fra bybanestoppet i Skjoldskiftet, stoppet etter Nesttun Senter. I vårt nærmiljø er det fremdeles noen” hundremeter skoger” og de benytter vi flittig i hverdagen.

Kidsa Øvsttun – veiviser til det gode liv under åpen himmel                                                                                                                              Kidsa Øvsttun har lange tradisjoner med friluftsliv. Mange års fokus på hva vi gjør sammen med barna i naturen og hvorfor vi gjør det, fører til en kompetent og engasjert personalgruppe. Vi er veivisere i friluftsliv og gir det enkelte barn kjennskap og kunnskap til naturen. Veien er målet.

Kvalifikasjoner:

 • Kjennskap og kunnskap om friluftsliv
 • Kunnskap om trygg tilknytning
 • Interesse for miljø og bærekraftig utvikling
 • Interesse for matlaging som en pedagogisk aktivitet
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Evne til å begeistre, skape engasjement og felleskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Høy serviceinnstilling
 • Motivasjon til å bidra positivt i et travelt arbeidsmiljø
 • Evne til å ta initiativ og ansvar
 • Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis
 • Er anerkjennende, raus og tilstede i samspill med barn, foreldre og kollegaer
 • God helse for å kunne være i aktivitet i et høyt tempo

Vi tilbyr:

 • Positivt og inkluderende arbeidsmiljø med kunnskap og erfaring
 • Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte.
 • Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL
 • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver

Stillingens tittel: Assistent, fast stilling
Stillingsstørrelse: 100%
Tiltredelse: 9. Desember

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt:

Anne Elin Teigland, daglig leder 55 10 07 80/918 37 779
Søknaden skal sendes pr. epost til: anne.teigland@kidsabarnehager.no

Søknadsfrist: 27.11.19