Fast 100% assistent Kidsa Ospeli

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Ospeli ligger i naturskjønne omgivelser i Fyllingsdalen ved foten av Løvstakken med skogen som nærmeste nabo. Skogen rundt barnehagen er en stor og viktig del av vårt utemiljø.  Vi har fokus på trygg tilknytning, GoGreen og bærekraftig utvikling, Mat med Smak og uteliv. I år jobber barnehagen med utviklingsprosjektet «Fra jord til bord», hvor barns medvirkning og undring står sentralt. Vi søker en assistent med kunnskap og erfaring på våre fokusområder og prosjekt.

Vi søker deg som:

 • er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna
 • som setter lekens egenverdi i fokus
 • har pågangsmot og er løsningsorientert
 • reflekterer over egen rolle og er bevisst ditt eget bidrag
 • ser det enkelte barn
 • viser faglig styrke og interesser for å lære mer
 • gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
 • viser glede, entusiasme og raushet
 • har god helse for å kunne være i aktivitet i et høyt tempo

Hovedansvarsområder

 • Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna.
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Bidra ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

Vi kan tilby:

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

For mer informasjon kontakt:
Irene Sellevåg, daglig leder Kidsa Ospeli

Telefon: 40443080

Søknad sendes per e-post til: 

irene.ellen.sellevag@kidsabarnehager.no

Søknadsfrist: 03.11.20

Stillingen er ledig fra: 02.12.20

Det vil bli krevd politiattest ved ansettelse, jfr. Lov om Barnehager §19