Fagleder 80% fast Kidsa Løvåsbakken og Kidsa Ospeli

Verden er i stadig endring, og for å ruste barna for dette ønsker vi å skape høykvalitetsbarnehager. God ledelse, felles kultur og standard og et leke- og læringsmiljø som støtter oppunder barnas selvstendighet og empati, språklige bevissthet, kreativitet og lekenhet er viktig for oss. Kunnskap & Innovasjon handler om at vår praksis utvikler seg i tråd med nye erfaringer, ny kunnskap og aktuell forskning. Vi ønsker at barna som går i Kidsa barnehagene skal få muligheten til å utvikle seg til verdensborgere som har trygghet, kunnskap, driv og ideer som kan føre til innovasjon i hele samfunnet.

Kidsa Løvåsbakken og Kidsa Ospeli skal ansette en fagleder som skal arbeide på tvers av barnehagene. Vi søker deg som har ambisjoner, er engasjert og stolt over å jobbe med faglig utvikling i barnehagen. Vi søker en fagleder som ønsker å være en pådriver for å videreføre barnehagenes tradisjoner i tett samarbeid med personalet, og som ønsker en unik mulighet til å jobbe med kvalitet for barn.

Stillingen er fast 80%, fordelt på barnehagene, og er nyopprettet. Fagleder inngår i barnehagenes øverste ledelse, sammen med daglig leder.

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk utdanning
 • Ledererfaring
 • Beslutningsdyktig, proaktiv og løsningsorientert
 • Være motivator og støttespiller for medarbeiderne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe strukturert, systematisk og målrettet
 • Entusiastisk, innovativ og positiv
 • Høy arbeidskapasitet

 

Hovedansvarsområder:

 • Ha ansvar for å følge opp arbeidet med planlegging, implementering og utvikling av barnehagens innhold, i tråd med gjeldene forskrifter, bestemmelser og Kidsa Barnehagers overordnede strategi
 • Bidra til pedagogisk utviklingsarbeid på tvers av barnehagene/avdelinger
 • Pedagogisk veiledning, både på system- og individnivå
 • Oppfølging av regionens kvalitetsindikatorer og ta initiativ og lede nødvendige endringsprosesser
 • Bidra til å planlegge og lede planleggingsdager, kveldsmøter og foreldremøter.
 • Utvikle og opprettholde et godt samarbeid på tvers av barnehagene
 • Samarbeid med eksterne instanser (eks. PP-tjenesten, helsestasjon, barnevernstjenesten og skole)

 

Vi kan tilby:

 • Jobb i et sterkt fagmiljø i stadig utvikling, med et stort handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Stort handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Gode lederverktøy, bla annet CLASS
 • Sterk intern kultur
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

For mer informasjon, kontakt:

Irene Ellen Sellevåg, Daglig leder i Kidsa Løvåsbakken og Kidsa Ospeli

Søknad sendes innen 20. september per e-post til: 

irene.ellen.sellevag@kidsabarnehager.no