FAGARBEIDER/BARNEHAGEMEDARBEIDER 100% – KIDSA Sandgotna

KIDSA Sandgotna barnehage søker deg som:

 • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna
 • Setter lekens egenverdi i fokus og bidrar til et godt samarbeidsklima på avdelingen og mellom avdelingene.
 • Har pågangsmot og er løsningsorientert
 • Reflekterer over egen rolle og er bevisst ditt eget bidrag
 • Ser det enkelte barn, er en trygghet, har innlevelse og viser fokusert oppmerksomhet i interaksjon med barna.
 • Viser faglig styrke og interesse for å lære mer
 • Gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
 • Viser glede, entusiasme og raushet
 • Fanger opp barnets signaler og uttrykk, både verbale, men også non-verbale uttrykksformer.
 • Har kunnskap og gode evner til å møte barn gjennom øyekontakt, varm og rolig stemme.
 • Møter barna med godhet, og ivaretar barnas behov for trygghet og mestring.

 

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna.
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Bidra ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

 

Vi tilbyr

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling,
 • Norlandia Kompetanse, som sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

For mer informasjon, kontakt oss:

Daglig leder: Mats-Kristian Stokke Presterud

Tlf: 45204977

 

Søknad sendes innen 21.05.2023 per e-post til:  mats.presterud@kidsabarnehager.no