Barnehagemedarbeider Kidsa Ladegården fast 100%

 

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker,
behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna.
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Bidra ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert 

  Vi søker deg som: 

  • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna
  • Setter lekens egenverdi i fokus
  • Har pågangsmot og er løsningsorientert
  • Reflekterer over egen rolle og er bevisst ditt eget bidrag
  • Ser det enkelte barn
  • Viser faglig styrke og interesse for å lære mer
  • Gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
  • Viser glede, entusiasme og raushet
  • Har annen faglig eller praktisk kompetanse
  • Er fysisk og psykisk til stede


  Vi kan tilby:

  • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling,
  • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
  • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
  • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
  • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

   

  For mer informasjon kontakt:
  Elin Vik
  Daglig leder i Kidsa Ladegården

  telefon: 40469660

   

  Søknad sendes innen 11.06.21 per e-post til: elin.vik@kidsabarnehager.no

   

  Stillingen er ledig fra 01.09.21 – mulig tidligere