Barnehagemedarbeider, fast stilling 100% og 67% i Kidsa Inndalen barnehage

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker,
behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna.
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Bidra ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen

 

Vi søker deg som: 

 • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna
 • Setter lekens egenverdi i fokus
 • Har pågangsmot og er løsningsorientert.
 • Reflekterer over egen rolle og er bevisst ditt eget bidrag.
 • Ser det enkelte barn.
 • Viser faglig styrke og interesse for å lære mer.
 • Gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
 • Viser glede, entusiasme og raushet.


Vi kan tilby:

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling.
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger 


  Stillingen er ledig fra 01.08.2023

  For mer informasjon kontakt:
  Frode Fjeldberg
  Daglig leder
  Telefon: 404 43 150

  Søknad sendes innen 12.5. per e-post til:
  frode.fjeldberg@kidsabarnehager.no