Barnehagemedarbeider 100% stilling i Kidsa Festtangen

Ledig fast stilling som barnehagemedarbeider

Kidsa Festtangen ligger like ved Festtangen småbåthavn, midt mellom Ytre og Indre Arna. Barnehagen har en egen strandsone og båt som brukes til turer og transport. Maritime aktiviteter er derfor en viktig del av barnehagens pedagogiske innhold.

Barnehagen har om lag 80 barn fordelt på 6 primærgrupper. Bygget er delt inn i ulike tema – og fellesrom. Vi har fokus på trygg tilknytning og et godt leke – og læringsmiljø for alle barn. Barn medvirkning, humor og glede er en viktig del av hverdagen. Vi har fokus på en bærekraftig fremtid gjennom prosjekter som Go Green og Mat med Smak. Vi legger stor vekt på fysisk aktivitet i hverdagen gjennom aktiviteter knyttet opp mot prosjektet Jump.

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Bidra til et godt samarbeid mellom barnehage og hjem
 • Kundeorientert

Vi søker deg som:

 • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna.
 • Er anerkjennende, raus og til stede
 • Setter lekens egenverdi i fokus
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra barnehage og spesielt de minste barna.
 • Har pågangsmot og er løsningsorientert
 • Interesse for fysisk aktivitet og helse.
 • Interesse for båt og sjøliv.
 • Grunnleggende datakunnskaper

Vi kan tilby:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

For mer informasjon kontakt:
Sidsel Bjørge Låstad
Daglig leder i Kidsa Festtangen

Telefon: 45 39 00 82

Søknad sendes innen 12.09.21 per e-post til:

sidsel.lastad@kidsabarnehager.no

festtangen@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig 01.11.2021