Barnehagelærer 100% prosjektstilling i Kidsa Vågedalen

Vi har ledig 100 % prosjektstillinger for barnehagelærer fra snarest til 31.05.2023

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

Kidsa Vågedalen ligger sentralt til på Laksevåg.
Vi har fire avdelinger, to 3 – 6 års avdelinger og to 0 – 2 års avdelinger. Innsatsområdene våre er Mat Med Smak, Gogreen og Jump. Se gjerne vår hjemmeside for mer informasjon om hvert enkelt konsept.

Vi har fokus på trygg tilknytning, språk, barns medvirkning og et inkluderende lek- og læringsmiljø for alle barn. Tilstedeværende og aktive voksne er en del av vår barnehagehverdag.

Stillingene opprettes som en forsøksordning i regi av Bystyret i Bergen kommune, der barnehagen har fått innvilget midler for å øke bemanningen med 2 barnehagelærere ut over lovfestet pedagognorm.

Er du, eller kjenner du, en utdannet barnehagelærer med hodet og hjertet på rette plassen? Vi leter etter noen som ønsker å bli en del av oss i Kidsa Vågedalen!

Vi trenger deg som kan styrke oss mot målet om å være en høykvalitetsbarnehage; der alle barna får et likeverdig tilbud – hver dag.

Du må være positiv, entusiastisk og stolt over yrkesvalget ditt som barnehagelærer.

Vårt pedagogiske kvalitetsverktøy er CLASS. Vi jobber systematisk med vurdering av egen praksis for hvordan vi voksne bidrar til et positivt klima med sosioemosjonell støtte der vi legger til rette for barnas medvirkning og dybdelæring. Vi er kompetente og nyskapende med et stort hjerte for det beste for barnet.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Søknadsfrist: Snarest

Skriv en søknad og legg ved en CV som sendes til ingeborg.arhus@kidsabarnehager.no

Har du spørsmål, ring gjerne daglig Leder Ingeborg Århus på tlf.: 940 02 840