Barnehagelærer i Kidsa Vågedalen

Vikariat 100 % stilling som barnehagelærer i Kidsa Vågedalen  

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.  

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser. 

 Vår visjon: Alle barna i Kidsa Vågedalen skal oppleve gleden ved å være en del av et inkluderende fellesskap 

 

Kidsa Vågedalen er en fire avdelings barnehage, som ligger sentralt ved Laksevåg Senter. Vi har kort vei til skog og fjell med gode turmuligheter. I vårt pedagogiske arbeid har vi særlig kompetanse innen Cos-p; trygg tilknytting. I all planlegging har vi fokus på barns medvirkning. Barnehagen har barn fra mange ulike kulturer, noe som gjør at vi har ekstra fokus på språk og kulturelt mangfold. Vi har fire grunnkonsept: JUMP, Go Green, Mat med smak og Quest. Arbeid med språk og mangfold er viktig for oss.  

 

Kvalifikasjoner: 

 • Godkjent Barnehagelærerutdanning 
 • Erfaring fra barnehage 
 • Grunnleggende datakunnskaper 
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
 • Kunnskap om trygg tilknytning 
 • Interesse for språk og mangfold 
 • Interesse for miljø og bærekraftig utvikling 

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å begeistre, skape engasjement og felleskap 
 • Gode lederegenskaper 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter 
 • Høy serviceinnstilling 
 • Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø 
 • Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis 
 • Være en tydelig voksen i møte med barn, foreldre og medarbeidere 

 

Vi tilbyr: 

 • Et aktivt lederteam med godt humør 
 • Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte. 
 • Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon 
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL 
 • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver 

 

Stillingens tittel: Barnehagelærer 
Stillingsstørrelse: 100 %
Varighet: vikariat – 05.2021, med mulig forlengelse
Tiltredelse: Snarest 

Søknadsfrist: 05.06.2020 

Ta gjerne kontakt med daglig leder for informasjon om stillingen, Ingeborg Århus. Tlf. 940 02 840 

Søknaden sendes pr. epost til:  ingeborg.arhus@kidsabarnehager.no