Barnehagelærer 30% i Kidsa Nyhavn, med mulig utvidelse av stilling i annen Kidsa-barnehage – 2. gangs utlysning

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har 28 barnehager i Bergen og har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet i høykvalitetsbarnehager.

Vi i Kidsa Nyhavn er tett på og sensitive for hva de 44 barna ønsker og trenger. Vi er en sentrumsnær barnehage. Vi bruker naturlekeplassen vår mye i tillegg til de spennende områdene omkring. Vårt nærområde er Gamle Bergen, Munkebotn, Jegermyren, Sandviken og Nyhavn, m.m.

Vi søker deg som:

 • har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende
 • evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • er proaktiv med gjennomføringsevne
 • kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • behersker norsk muntlig og skriftlig
 • er interessert i lek og læring med barn
 • er god på foreldresamarbeid

 

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til et godt psykososialt miljø for barn og medarbeidere
 • Ansvar for at personalet på avdelingen/basen fungerer som et team
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen

 

Vi kan tilby:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Det er god bussforbindelse til barnehagen.

 

Stillingen er ledig fra 31. oktober eller etter avtale. 

Søknad sendes innen 30.09.22 per e-post til: birgitte.flom@kidsabarnehager.no

For mer informasjon kontakt:
Birgitte Flom, daglig leder i Kidsa Nyhavn

Telefon: 93 46 03 65

 

Dersom du er på jakt etter en større stilling, kan det være mulig å kombinere stillingen med andre Kidsa Barnehager.