Barnehagelærer 100% vikariat, Kidsa Nyhavn

Kidsa Nyhavn ligger like ved Gamle Bergen i Nyhavn. Med vår sentrale beliggenhet har vi nærhet til byens mange tilbud, sammen med fjell og sjø.

Vi jobber for å skape trygg tilknytning for barna, GoGreen og bærekraftig utvikling, Mat med Smak, uteliv og fysisk aktivitet. Gjennom kunnskap og innovasjon ønsker vi at barna skal bli mer nysgjerrige, utforskende og idéskapende. I år vil vi jobbe for å utvikle leke- og læringsmiljøet, spesielt for å styrke relasjonen mellom barna og forebygge mobbing.

Vi søker deg som:

 • har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende
 • har evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • er proaktiv med gjennomføringsevne
 • kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • har gode samarbeidsegenskaper samtidig som du er selvstendig
 • har god helse til å kunne være i aktivitet i et høyt tempo
 • være anerkjennende, raus og tilstede overfor barn, foreldre og ansatte

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til et godt psykososialt miljø
 • Ansvar for at personalet på gruppen fungerer som et team
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage – hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

Vi kan tilby:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

For mer informasjon kontakt:
Birgitte Flom, daglig leder i Kidsa Nyhavn

telefon: 93460365

Søknad sendes innen 13.01.2021 per e-post til:  birgitte.flom@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig 1.2.2021 – 31.3.2022, med mulighet for forlengelse