Barnehagelærer 100 % vikariat i Kidsa Løvåsbakken

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kidsa Løvåsbakken ligger sentralt i Fyllingsdalen. Med natur, skog og fjell i vårt nærmiljø trenger vi ikke å gå langt for naturopplevelser og utfordringer tilpasset enhver alder. Pr. i dag er det 57 barn i barnehagen fordelt på 4 grupper. Eventyrhulen Rød og Eventyrhulen Blå ligger i første etasje og har barn i alderen 1-3 år. Eventyrslottet Gul og Eventyrslottet Grønn ligger i andre etasje og har barn i alderen 3-6 år.

Vårt mål er at alle barn skal ha et likeverdig tilbud og gå i en høykvalitetsbarnehage. Vi har fokus på kvalitet i relasjonen barn-voksen, barns medvirkning og et inkluderende lek- og læringsmiljø for alle barn. Våre innsatsområder er GoGreen, Mat med Smak og Jump. Vi søker en barnehagelærer med erfaring og kunnskap på disse områdene. Gjennom Kunnskap & Innovasjon ønsker vi at barna skal bli mer nysgjerrige, utforskende og idéskapende.

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til et godt psykososialt miljø
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

 

Vi søker deg som:

 • Har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende
 • Har evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Har gode datakunnskaper

 

Vi kan tilby:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

Stillingens tittel: Barnehagelærer
Stillingsstørrelse: 100%
Varighet: Vikariat 06.01.23-01.10.23 med mulighet for forlengelse

For ytterligere informasjon om stillingen:

Ta kontakt med daglig leder Irene Sellevåg på tlf. 55 16 70 20 / 97 09 88 32

Søknad og CV sendes pr. epost til: irene.ellen.sellevag@kidsabarnehager.no
Søknadsfrist: 01.12.22