Barnehagelærer 100% fast Kidsa Løvåsbakken

Verden er i stadig endring, og for å ruste barna for dette ønsker vi å skape høykvalitetsbarnehager. God ledelse, felles kultur og standard, og et leke- og læringsmiljø som støtter oppunder barnas selvstendighet og empati, språklige bevissthet, kreativitet og lekenhet er viktig for oss. Kunnskap & Innovasjon handler om at vår praksis utvikler seg i tråd med nye erfaringer, ny kunnskap og aktuell forskning. Vi ønsker at barna som går i Kidsa barnehagene skal få muligheten til å utvikle seg til verdensborgere som har trygghet, kunnskap, driv og ideer som kan føre til innovasjon i hele samfunnet.

Vi har fokus på kvalitet i relasjonen barn-voksen, barns medvirkning og et inkluderende lek- og læringsmiljø for alle barn. Våre innsatsområder er GoGreen, Mat med Smak og Jump. Vi søker en barnehagelærer med erfaring og kunnskap på disse områdene.

Vi søker deg som:

 • Har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende
 • Har evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Har gode datakunnskaper

 

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til et godt psykososialt miljø
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

 

Vi kan tilby:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

Stillingen er ledig fra: 11.12.23

For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder Irene Sellevåg på tlf. 97 09 88 32

Søknad og CV sendes pr. epost til: irene.ellen.sellevag@kidsabarnehager.no

Søknadsfrist: 12.11.23