Barnehagelærer, 100% fast i Kidsa Festtangen barnehage

Alle barn skal ha et likeverdig tilbud i en høykvalitetsbarnehage. Vi er opptatt av sensitive voksne i relasjon med barna, med fokus på lek, språk og nysgjerrighet.

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

 

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til et godt psykososialt miljø
 • Ansvar for at personalet på avdelingen/basen fungerer som et team
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Være kundeorientert

 

Vi søker deg som:

 • Er sensitiv og viser glede, entusiasme og raushet
 • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna
 • Ser det enkelte barn
 • Setter lekens egenverdi i fokus
 • Gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
 • Reflekterer over egen rolle og er bevisst ditt eget bidrag
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Har evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Har pågangsmot og er løsningsorientert
 • Viser faglig styrke og interesse for å lære mer


Vi kan tilby:

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling,
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

Stillingen er fast. Tiltredelse 1. august 2023, forutsetter godkjent barnehagelærerutdanning og politiattest. 

For mer informasjon, kontakt:
Birgitte Flom
Daglig leder i Kidsa Festtangen

telefon: 93460365

Søknad sendes snarest og innen 16.05.23 per e-post til:  birgitte.flom@kidsabarnehager.no