2 FASTE 100 % STILLINGER SOM BARNEHAGELÆRER I KIDSA HYLKJE

Kidsa Hylkje ligger på Hylkje helt nord i Åsane. Vi er pr i dag 157 barn fordelt på 4 baser. Basene er igjen oppdelt i 2 og 3 grupper.

I tett tilknytning til barnehagen ligger Haugen, et naturområde som barnehagen disponerer. Her er det bålplass, samt en natursti laget av de ansatte i barnehagen. I tillegg til Haugen er barnehagen omringet av flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet. Vi har også gangavstand til fine badeviker, der turene ofte går i sommerhalvåret.

Kvalifikasjoner:
• Utdannet førskolelærer/barnehagelærer.
• Tydelig voksen, både for barn og voksne.
• Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
• Grunnleggende datakunnskaper.
• Erfaring fra barnehage.

Personlige egenskaper:
• Evne til å begeistre, skape engasjement og fellesskap.
• Må kunne jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet.
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
• Høy serviceinnstilling.
• Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø.
• Evne til å være i utvikling og til å reflektere over praksis.
• Kunnskap og interesse for barn i bevegelse – aktiviteter i fokus.
• Er anerkjennende, raus og tilstede i samspill med barn, foreldre og kollegaer.

Vi oppfordrer menn til å søke.

Vi tilbyr:
• Et stort faglig miljø med mye kunnskap og erfaring.
• Et arbeidsmiljø med god atmosfære, humor og glede.
• Tett samarbeid med pedagogisk leder.
• Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte.
• Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon.
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjon- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL.
• En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver.

Stillingens tittel: Barnehagelærer
Stillingsstørrelse: 100%
Varighet: Fast
Tiltredelse: Snarest

For ytterligere informasjon om barnehagen og stillingen, kontakt
konstituert daglig leder Gro Storli tlf. 48 31 61 42

Søknaden skal sendes pr epost til: gro.storli@kidsabarnehager.no
Søknadsfrist: 12.03.19