2. gangs utlysning 100% vikariat fra 15.12.2022- 30.06.2023 som barnehagelærer i Kidsa Øvre Sædal Friluftsbarnehage

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.
Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Hovedansvarsområder:
• Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna.
• Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen.
• Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
• Bidra ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter.
• Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
• Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
• Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
• Kundeorientert

Vi søker deg som:

• Barnehagelærer
• Kompetanse i å utvikle et godt språkmiljø
• Godt norskspråk – muntlig og skriftlig
• Grunnleggende datakunnskaper.
• Evne til å organisere slik at alle barn får en trygg og en lærerik hverdag.

Vi kan tilby:

  • Engasjerte og aktive kollegaer, som er opptatt av å være til stede -på barnas premisser
  • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling
  • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
  • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
  • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger
  • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver.

 

For mer informasjon kontakt: Ida Hansen Daglig leder i Kidsa Øvre Sædal Friluftsbarnehage telefon: 91182109
Søknad sendes innen 15.12.2022 per e-post til: ida.hansen@kidsabarnehager.no
Stillingen er ledig fra 15.12.22