Barnehagemedarbeider 100% vikariat i Kidsa Øvre Sædal Friluftsbarnehage

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna.
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Bidra ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem.
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

 

Vi søker deg som:

  • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna
  • Setter lekens egenverdi i fokus
  • Har pågangsmot og er løsningsorientert
  • Reflekterer over egen rolle og er bevisst ditt eget bidrag
  • Ser det enkelte barn
  • Viser faglig styrke og interesse for å lære mer
  • Viser glede, entusiasme og raushet
  • Liker å være ute

 

For mer informasjon kontakt:
Ida Hansen
Daglig leder i Kidsa Øvre Sædal Friluftsbarnehage

telefon: 911 82 109

Søknad sendes innen 21.11.2022 per e-post til: ida.hansen@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig fra 15.12.2022