100% stilling barnehagelærer Kidsa Breistein (50% fast og 50% vikariat)

 Kidsa Breistein er en barnehage med stort fokus på Trygg tilknytning for alle barn og aktive ansatte.  Barna skal oppleve en barnehagehverdag i trygge rammer, men med gode muligheter for nye utfordringer og mestring av ny kunnskap. Vi legger til rette for gode leke og aktivitets muligheter både inne og ute. Vi jobber med å etablere og utvikle gode møteplasser for barn der lek og vennskap får stå i sentrum. Barnehagen har et flott uteområde med skog og kupert terreng. Vi har også lett tilgang til naturen fra fjære til fjellet like utenfor gjerdet. Vi benytter naturen mye både til kortere og lengre turer. Vi ønsker at barn og voksne har fokus på å ta vare på naturen og her kommer blant annet vårt satsningsområde inn som er Go green (bærekraftig utvikling). Vi kommer også til å ha stort fokus på konseptet Mat med Smak. Konseptet handler om hva vi tilbyr barna av mat i barnehagen, vår måltidspedagogikk og voksne som rollemodeller.

Kvalifikasjoner
•Barnehagelærer
•Tydelig voksen sammen med barn og ansatte
•Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
•Erfaring fra arbeid i barnehage
•Grunnleggende datakunnskaper

Personlige egenskaper
•Evne til å begeistre, skape engasjement og felleskap
•Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
•Høy serviceinnstilling og kunne jobbe etter våre verdier anerkjennende, raus og tilstede
•Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø
•Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis
•Har interesse for områdene barnehagens satsningsområder Go green og Mat med smak

Vi tilbyr
•Gode kolleger med lang erfaring og god kompetanse
•Et spennende arbeidsmiljø med utfordring og glede
•Dager med aktivitet og uteliv i fokus
•Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte
•Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon
•Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL
•En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver

Stillingens tittel: Barnehagelærer

Stillingsstørrelse: 100% (herav 50% fast og 50% vikariat).

Varighet; vikariatet til 31.12.19

Tiltredelse; snarets eller etter avtale.

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt med daglig leder Vivian Endresen  på telefon 92297424, eller på e-post: Vivend@kidsabarnehager.no

Søknaden skal sendes pr. epost til: Vivend@kidsabarnehager.no

Søknadsfrist 15.01.2019