100 % pedagogisk leder i Kidsa Midtbygda

 

Kidsa Midtbygda søker ny kollega!

 Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold.
 • Bidra til et godt psykososialt miljø.
 • Ansvar for at personalet på avdelingen/basen fungerer som et team.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem.
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen.

Vi søker deg som: 

 • Har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende
 • Har evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Har kjennskap til Cos og Class som verktøy for å øke kvalitetenVi kan tilby:
 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling.
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer.
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

 

For mer informasjon kontakt:
Gro Storli
Daglig leder

Kidsa Midtbygda
telefon: 94 01 49 01

Søknad sendes innen 19.05.22 per e-post til:  gro.storli@kidsabarnehager.no

Ved eventuell intern ansettelse vil det bli ledig fast barnehagelærer stilling.

Stillingen er ledig fra cirka 01.08.22