100 % midlertidig stilling som barnehagelærer Kidsa Kokstad

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker,
behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet barnehagelærer
 • Gode norskkunnskaper
 • Kompetanse om og interesse for friluftsliv

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Medansvar for at planer blir gjennomført i tråd med lover og retningslinjer
 • Ansvar for å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø samt ansvar for å ivareta og videreutvikle helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i barnehagen
 • Plikter å rapportere om og iverksette strakstiltak dersom det avdekkes risikoelementer knyttet til barnas helse, sikkerhet eller psykososiale miljø

Vi søker deg som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjons ferdigheter
 • Ønsker å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Evner å være i utvikling og å reflektere over egen praksis
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig i et travelt arbeidsmiljø
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne

Vi kan tilby:

 • Et stort fagmiljø med mye kunnskap og erfaring
 • Et arbeidsmiljø med god atmosfære, humor og glede
 • Tett samarbeid med pedagogisk leder
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger
 • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver

For mer informasjon kontakt:
Mette Iversen
Daglig leder i Kidsa Kokstad friluftsbarnehage

Telefon: 40 22 61 69

Søknad sendes innen 08.08.22 til: mette.iversen@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig fra 01.09.22