100% fast stilling som barnehagemedarbeider i Kidsa Erleveien og Årsvikariat 100% midlertidig stilling som barnehagemedarbeider i Kidsa Erleveien

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og til stede – på barnas premisser. I vårt arbeidssett Kunnskap & Innovasjon står nysgjerrighet i sentrum og vi tilrettelegger for livslang lyst til lek og læring.

Kidsa Erleveien har sentral beliggenhet like i nærheten av Landåstorget i Årstad bydel. Barnehagen ligger i tettbebygd strøk med lett tilkomst og gode bussforbindelser fra nord og sør, samt kort avstand til bybanen ved Sletten senter.

Barnehagen er mellomstor med 4 avdelinger og vel 70 barn. Barnas leke og oppholdsrom er store med god takhøyde, mye naturlig lys og er tilpasset aktivitet og lek for barn i alle aldre. Barnehagen benytter aktivt vår lekeplass, parker og naturområder i nærmiljøet.

I Kidsa Erleveien kommer trygg tilknytning alltid først. Vi vektlegger bærekraftig utvikling gjennom våre konsepter Go Green, Mat med Smak, Impande og Jump. Vi samarbeideider med Landås Menighets Eldresenter (LME) og Bærekraftig Liv på Landås om en egen takhage ved eldresenteret hvor vi dyrker mat. Vi er Livsgledebarnehage og samarbeider med brukerne ved LME. Vi sprer livsglede ved å besøke hverandre og dele opplevelser sammen. Et bærekraftig samfunn gjennom et inkluderende fellesskap vektes høyt hos oss. Vi jobber hver dag for at barna skal oppleve seg som et verdifullt medlem av et raust og anerkjennende fellesskap dannet på deres premisser.

Kvalifikasjoner:

 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Kunnskap, kompetanse og interesse knyttet til barnehagens profil

 

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna.
 • Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Bidra ved planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av pedagogiske aktiviteter
 • Bidra til å sikre godt samarbeid mellom barnehage og hjem
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen.
 • Kundeorientert.

Vi søker deg som:

 • Er opptatt av de magiske øyeblikkene sammen med barna
 • Setter lekens egenverdi i fokus
 • Har pågangsmot og er løsningsorientert
 • Reflekterer over egen rolle og er bevisst ditt eget bidrag
 • Ser det enkelte barn
 • Viser faglig styrke og interesse for å lære mer
 • Gir barna fremtidstro og respekterer ulikheter
 • Viser glede, entusiasme og raushet

Vi kan tilby:

 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Kidsa sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

For mer informasjon kontakt:

Aina Kristin Thunestvedt

Daglig leder Kidsa Erleveien

Telefon: 40443113

Epost: erleveien@kidsabarnehager.no

Søknadsfrist: 21.06.2022