100 % fast barnehagelærer i Kidsa Kokstad Friluftsbarnehage

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

Kidsa Kokstad er en friluftsbarnehage med 7 avdelinger, ca. 90 barn og 20 ansatte.

Barnehagen ligger skjermet og fint til på Kokstad i Ytrebygda bydel. Vi har en stor og flott lekeplass rundt barnehagen med mye skogsterreng og en leirplass med gapahuk. Utenfor gjerdet har vi direkte tilgang til skogen der vi har faste turmål og leirplasser.

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet barnehagelærer
 • Gode norskkunnskaper
 • Kompetanse om og interesse for friluftsliv

 

Hovedansvarsområder:

 • Medansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Medansvar for at planer blir gjennomført i tråd med lover og retningslinjer
 • Medansvar for å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø samt ansvar for å ivareta og videreutvikle helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i barnehagen
 • Plikter å rapportere om og iverksette strakstiltak dersom det avdekkes risikoelementer knyttet til barnas helse, sikkerhet eller psykososiale miljø

 

Vi søker deg som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjons ferdigheter
 • Ønsker å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Evner å være i utvikling og å reflektere over egen praksis
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig i et travelt arbeidsmiljø
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne

 

Vi kan tilby:

 • Et stort fagmiljø med mye kunnskap og erfaring
 • Et arbeidsmiljø med god atmosfære, humor og glede
 • Tett samarbeid med pedagogisk leder
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger
 • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver

 

Stillingen er ledig fra 15.12.23

For mer informasjon kontakt:

Mette Iversen

Daglig leder

Tlf.: 40 22 61 69

Søknad sendes innen 01.12.2023 til: mette.iversen@kidsabarnehager.no