100% Barnehagelærerstilling i Kidsa Olsvikfjellet

 

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

Fast 100% stilling som barnehagelærer i Kidsa Olsvikfjellet

Leken er den viktigste aktiviteten i barnehagen. I Kidsa Olsvikfjellet vil  vi tllby et inspirerende lekemiljø.

Vi ønsker å knytte til oss personale som vil være med å gi alle barn tilgang til gode lekeopplevelser.

Nytt konsept i Kidsabarnehager fra 2019;

Mat med Smak

Måltidet, mulighetenes sted!
Vi byr på sunn, næringsrik og mat i et hyggelig sosialt fellesskap.

 

Barnehagen ligger i et etablert villaområde med fine muligheter til å ta turer i skog og mark i nærområdet.

Barnehagen er organisert med tre avdelinger. Vi har tilsammen 43 barn hos oss.

Åpningstiden er fra 7.00-16.30( fra januar 2019 vil åpningstiden være 07.00-17.00)

 

Kvalifikasjoner:

Fullført utdanning. Gjerne med erfaring.
Lekelyst, interesse for barnelitteratur og formidling av denne. Sangglede.
Grunnleggende datakunnskaper

 

Personlige egenskaper:

Evne til å begeistre, skape engasjement og felleskap
Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
Høy serviceinnstilling
Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø
Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis

Vi tilbyr:

Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte.
Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon
Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL
En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver
Stillingens tittel: barnehagelærer.
Stillingsstørrelse: 100%
Varighet: fast
Tiltredelse: etter avtale.

For ytterligere informasjon om stillingen: Kari Ølnes/daglig leder.

olsvikfjellet@kidsabarnehager.no           tlf.97515015.

 

 

Søknaden skal sendes pr. epost til : kari.olnes@kidsabarnehager.no
Søknadsfrist: 15.01.2019