100 % barnehagelærer i Kidsa Vågedalen

Hovedansvarsområder

 • Medansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og utvikle det pedagogiske innholdet i barnehagen.
 • Skal i samarbeid med pedagogiske ledere ha ansvar for planarbeidet og at planene blir gjennomført i tråd med Lov om barnehager, Rammeplan, Kidsa sin strategi og verdigrunnlag samt kommunens retningslinjer.
 • Medansvar for å sikre et godt samarbeid barnehage-hjem.
 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold.
 • Arbeide selvstendig og bidra aktivt til et godt samarbeid i barnehagen.
 • Særskilt ansvar for prosjekter, temaarbeid og fagområder i barnehagen.

Vi søker deg som:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har erfaring fra barnehage
 • Har gode datakunnskaper
 • Har vilje og evne til å gjennomføre pedagogiske endringsprosesser
 • Har evne og vilje til å begeistre, skape engasjement og fellesskap
 • Har et sterkt ønske om å gi barn, foreldre og personal gode og magiske hverdagsopplevelser


Vi kan tilby:

 • Fast 100 % stilling.
 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling.
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger (PBL)
 • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver.
 • Engasjerte og aktive kollegaer, som er opptatt av å være til stede -på barnas premisser.

Har du lyst å bli vår nye kollega?

For mer informasjon kontakt oss gjerne:
Ingeborg Århus, telefon: 940 02 840

Søknadsfrist:

19.05.2022

 Send søknad per e-post til: ingeborg.arhus@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig fra 01.08.2022