100 % barnehagelærer i Kidsa Brønndalen

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet.

 

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold og kvalitet.
 • Bidra til et godt psykososialt miljø i hele barnehagen.
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem.
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser.
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen.

 

Vi søker deg som:

 • Er utdannet barnehagelærer.
 • Har evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet.
 • Har evne og vilje til å begeistre, skape engasjement og fellesskap.
 • Har et sterkt ønske om å gi barn, foreldre og kollegaer gode og magiske hverdagsopplevelser.
 • Er tilstedeværende og har gode samarbeidsegenskaper.

 

Vi kan tilby:

 • Fast stilling.
 • Et sterkt fagmiljø i stadig utvikling.
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer.
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger.

 

For mer informasjon kontakt:

Kristin Kongsbakk

Daglig leder i Kidsa Brønndalen

 

telefon: 93434153

Søknadsfrist 15.09.22

Send søknad per e-post til: kristin.kongsbakk@kidsabarnehager.no

Stillingen er ledig fra ca. 01.10.22