Priser hos KIDSA Sølvberget

HELDAGSPLASS

kr. 3135,- pr måned fra 01.01.20

SØSKENMODERASJON

Denne blir beregnet automatisk:

  • For første barn betales vanlig pris
  • For barn nummer to får en 30 % søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre og flere får en 50 % søskenmoderasjon

MATPENGER

250,- kr per måned dekker alle lunsjmåltid og fruktmåltid, samt drikke til alle måltid. Vi serverer et enkelt og ernæringsmessig godt varmmåltid to dager i uken og barna har kun med seg frokost i barnehagen.

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

.