Den lille barnehagen med det store hjertet!

 

BHG_Kidsa_1761

I Ytre Sandviken, like ovenfor Stemmemyren idrettsanlegg, ligger vår flotte barnehage. Vi er en to-avdelingsbarnehage, med en liten avdeling 1-2 år (trollstuen), og en storbarnsavdeling 3-6 år (bjørneboe). Hos oss er det slik at «alle kjenner alle». Barna blir alltid møtt av en kjent voksen, noe som bidrar til en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna.

I Kidsa Sølvberget har vi fokus på barns medvirkning, vi tar barna på alvor, og de skal få  ha påvirkningskraft i sin egen barnehagehverdag. Eksempler på dette er at vi tar utgangspunkt i barnas interesser og ønsker når vi planlegger og utarbeider nye prosjekter vi skal jobbe med. I tillegg har vi et stort fokus på å ha et spennende og variert leke og læringsmiljø. Vårt lek og læringsmiljø skal til enhver tid stimulere til god lek blant store og små. Vi endrer på lekestasjoner og inventar med utgangspunkt i å fremme best mulig lek. I tillegg er vi så heldig at vi har skogen som nærmeste nabo, noe som gir spennende og tilpassede turmuligheter for alle aldersgrupper.

Vi jobber mye med prosjekter i barnehagen vår. I 2019 ruget vi frem kyllinger i barnehagen og barna fulgte utviklingen fra kyllinger til høner. Noe som har ført til at vi nå har to høner som bor her oss hos, gråskjegg og flekken. Her får barna erfaring med dyrehold i form av stell og omsorg, i tillegg til at vi får egg fra hønene som vi bruker i bakst. I 2020 skal vi ruge frem nye kyllinger, så vil tiden vise om Flekken og Gråskjegg får selskap i buret sitt 😊

Miljøbevissthet er blitt et spennende fokus. Blant annet komposterer vi alt matavfall i barnehagen og vi dyrker noen grønnsaker selv. Et eksempel på en leken innfallsvinkel til økt miljøbevissthet: De større barna er blitt miljøagenter, og med grønne miljøhelt-kapper på går de på jakt etter plast i naturen og har viktige oppdrag.

Les mer om oss i Årsplanen for 2020. Ta gjerne kontakt med daglig leder Anders Ølberg om du lurer på noe. Han nås lettest på mob. 94027389 og på mail anders.olberg@kidsabarnehager.no

Instagram: Kidsa Sølvberget

Mer om oss Våre priser Søk barnehageplass