Den lille barnehagen med det store hjertet!

I Ytre Sandviken, like ovenfor Stemmemyren idrettsanlegg, ligger vår flotte barnehage. Vi er en to-avdelingsbarnehage, med en liten avdeling 1-2 år (trollstuen), og en storbarnsavdeling 3-6 år (bjørneboe). Hos oss er det slik at «alle kjenner alle». Barna blir alltid møtt av en kjent voksen, noe som bidrar til en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna.

I Kidsa Sølvberget har vi fokus på barns medvirkning, vi tar barna på alvor, og de skal få  ha påvirkningskraft i sin egen barnehagehverdag. Eksempler på dette er at vi tar utgangspunkt i barnas interesser og ønsker når vi planlegger og utarbeider nye prosjekter vi skal jobbe med. I tillegg har vi et stort fokus på å ha et spennende og variert leke og læringsmiljø. Vårt lek og læringsmiljø skal til enhver tid stimulere til god lek blant store og små. Vi endrer på lekestasjoner og inventar med utgangspunkt i å fremme best mulig lek. I tillegg er vi så heldig at vi har skogen som nærmeste nabo, noe som gir spennende og tilpassede turmuligheter for alle aldersgrupper.

Vi jobber mye med prosjekter i barnehagen vår. I 2022 ruget vi frem kyllinger i barnehagen og barna fulgte utviklingen fra kyllinger til høner. Totalt har vi nå 2 høner som bor hos oss.  Her får barna erfaring med dyrehold i form av stell og omsorg, i tillegg til at vi får egg fra hønene som vi bruker i bakst sammen med barna.

Miljøbevissthet er blitt et spennende fokus. Blant annet komposterer vi alt matavfall i barnehagen og vi dyrker grønnsaker og urter selv. Et eksempel på en leken innfallsvinkel til økt miljøbevissthet: De større barna er blitt miljøagenter, og med grønne miljøhelt-kapper på går de på jakt etter plast i naturen og har viktige oppdrag.

Les mer om oss i Årsplanen for 2023. Ta gjerne kontakt med daglig leder Anders Ølberg om du lurer på noe. Han nås lettest på mob. 94027389 og på mail anders.olberg@kidsabarnehager.no

Instagram: Kidsa Sølvberget

Mer om oss Våre priser Søk barnehageplass